مالیات تکلیفی در سال 96 شرکتها

۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۰:۱۸:۲۸
مالیات تکلیفی در سال 96 شرکتها

18 مارس 2018 ... مالیات تکلیفی بخشی از مالیات بر درآمد افراد جامعه است که وظیفه ... میزان ۲۵ درصد رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود. ... به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
3 آگوست 2016 ... مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از ... میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.
1 آگوست 2017 ... با سلام مالیات تکلیفی مشاوره حجذف نشده و به میزان 10% باید کسر و پرداخت گردد.
26 فوریه 2017 ... بله. این قانون مربوط به ماده 104 بوده است که حذف شده. البته لازم به ذکر است که مالیات تکلیفی موضوع ماده 103 حذف نشده است و مالیات این بخض از ...
شركت. هاي. مزبور. از. معافيت. هاي. مقرر. در. اين. قانون،. حسب. مورد،. نيست . تبصره .... تاریخ. ثبت. انتقال. به. نام. وراث. -6. نسبت. به. اموال. و. دارایی. های. متعلق. به.
پاسخ داده شده 1 سال قبل توسط بدون نام. مالیات تکلیفی موضوع ماده 104ق.م.م حذف شده ولیکن سایر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات تکلیفی بخش اجاره مستغلات همچنان ...
ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، .... ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ...

منبع: تکسنا

مطالب جستجو شده
برچسب :
نظرات شما

نام و نام خانوادگی

ایمیل

تکسنا